Temmuz 1

Tamamladığım Bazı Çelik Konstrüksiyon Projeler

 • Üniversite
  Üniversite
  100.000 m2 inşaat alanlı, bünyesinde fakülteler, konferans salonları, laboratuarlar v.s. üniversite projesinin tüm çelik konstrüksiyonların yapılması ve imalat resimlerinin çizilmesi (Perform Müh.)
 • A2 Blok Çelik Konst. (310ton) (Perform Müh.)
 • Etabs Model Örneği
 • Akasya AcÃ�±badem AlÃ�±Ã��veriÃ�� Merkezi- Ã�°stanbul
  Akasya Ac�±badem Al�±��veri�� Merkezi- �°stanbul
  C7 blok restaurantlar�±n�±n �§elik i��lerinin statik hesaplar�±n�±n yap�±lmas�± ve imalata y�¶nelik �§izimlerinin olu��turulmas�±.(Perform Müh.)
 • Pendik-Güzelyalı Ã�elik Köprü Projesi/Ä°STANBUL
  Pendik-Güzelyalı �elik Köprü Projesi/İSTANBUL
  36m'lik �§elik k�¶pr�¼n�¼n, �§elik konstr�¼ksiyon ve elostomer mesnet statik hesaplar�± ve imalat resimlerinin olu��turulmas�±. (Perform M�¼h.)
 • Polin Su ParklarÃ�± Ana Deposu / Ã�°STANBUL
  Polin Su Parklar�± Ana Deposu / �°STANBUL
  35.000 m�² in��aat alanl�±,fabrika binas�±n�±n d�±�� cephe,kompozit d�¶��emeler, �§at�± sistemi �§elik konstr�¼ksiyon ve t�¼m betonarme statik hesaplar�± ve imalat resimlerinin olu��turulmas�±.(Perform M�¼h.) Toplam �§elik tonaj�± : 750 ton
 • Metrans Ã�°mes idari, depo ve teknik bakÃ�±m binasÃ�± / Ã�°STANBUL
  Metrans �°mes idari, depo ve teknik bak�±m binas�± / �°STANBUL
  ��elik konstr�¼ksiyon statik hesaplar�± ve imalat resimlerinin olu��turulmas�±.(Perform M�¼h.)
 • AcÃ�±badem Ankara Hastanesi
  Ac�±badem Ankara Hastanesi
  D�±�� Cephe ��elik Konstr�¼ksiyonun Modellenmesi (Dilara �°n��aat)
 • Tuzla Saytek
  Tuzla Saytek
  Saytek A.�� taraf�±ndan �°stanbulâ��Tuzla' da yap�±lacak olan ofis ve tesis binas�± ��elik konstr�¼ksiyon statik hesaplar�± ve imalat resimlerinin olu��turulmas�±.(Perform M�¼h.)
 • Akbay Cam / Ã�°STANBUL
  Akbay Cam / �°STANBUL
  Arnavutk�¶y sanayi sitesinde yap�±lm�±�� olan �§elik konstr�¼ksiyonun statik hesaplar�± ve imalat resimlerinin olu��turulmas�±. (Perform M�¼h.) Toplam �§elik tonaj�± : 370 ton
 • Ã��erkezkÃ�¶y Hastanesi GiriÃ��i
  ��erkezk�¶y Hastanesi Giri��i
  (Perform M�¼h.)
 • Elma Cafe / Ã�°STANBUL
  Elma Cafe / �°STANBUL
  ��elik konstr�¼ksiyon statik hesaplar�± ve imalat resimlerinin olu��turulmas�±.(Perform M�¼h.)
 • Toya Verde SatÃ�±Ã�� Ofisi
  Toya Verde Sat�±�� Ofisi
  (Perform M�¼h.)
 • Jome Bistro YapÃ�±sÃ�± / Ã�°STANBUL
  Jome Bistro Yap�±s�± / �°STANBUL
  ��elik konstr�¼ksiyon statik hesaplar�± ve imalat resimlerinin olu��turulmas�± (Perform M�¼h.)
 • Bayrak Ankraj Detay Ã��alÃ�±Ã��masÃ�±