Tekla Structures(Xsteel)

TEKLA X-STEELİ AÇMA

Tekla X-Steeli Açma,Başlangıç Arayüz Ayarları,Yeni Model Oluşturma Ve Mevcut Modeli Açma Tekla X-Steel Nedir? Nasıl Bir Bilgisayar Almalıyım? Tekla Ekranında Bulunan Komutların Detaylı Anlatımı

MENÜLERİNİN DETAYLI ANLATIMI

Çekme Menüler Ve Sağ Mouse Yardım Menülerinin Detaylı Anlatımı Grid Oluşturma,Plan Ve Görünüş Oluşturma,Birtakım Özel Ayarlar Kolon Ve Kiriş,Dairesel Kiriş,Köşeli Kiriş,Plaka,Bükümlü Oluk Plakası,Civata Ve Kaynak Oluşturma Ve Ayarları Kopyalama,Taşıma,Kesme Ve Birleştirme Ve Aynalama Komutları Ve Ayarları

MAKROLAR

Makrolar 1 Makrolar 2 Makrolar 3

AUTOCAD DEN X-STEELE ÇİZİM AKTARMA

Autocad Den X-Steele Çizim Aktarma (Diğer Adıyla Model Çatma)

MODELLEME
  • Modelleme-1 (Makas Orta Birleşimi,Kolon-Kiriş Ve Taban Mesnet Plakalarının Makrolarının Girilmesi)
  • Modelleme-2(Çatı Aşıkları Ve Çatı Çaprazları Girme Ve Makroları İle Bağlantılarını Yapma)
  • Modelleme-3 (Yan Kuşaklar Ve Dikey Çaprazları Girme Ve Makroları İle Bağlantılarını Yapma )
  • Modelleme-4 (Tonoz Çatılı Yapının Kiriş Ve Kolonunu Oluşturma,Aşık Ve Çapraz Bağlantılarını Yapma)
  • Modelleme-5 (Custom Component İle Kendi Makronuzu (Bağlantınızı) Oluşturma)
  • Modelleme-6 (Kaynak Yapma,Assembly 

RAPORLAMA

Raporlama (Metraj,Ağırlık Vs.)

TEKLA X-STEEL KURULU OLMAYAN BİR BİLGİSAYARDA MODELİ 3BOYUTLU OLARAK İNCELEYEBİLMEK

Tekla X-Steel Kurulu Olmayan Bir Bilgisayarda Modeli 3boyutlu Olarak İnceleyebilmek (Publish As Web Page)

AKSONOMETRİK PERSPEKTİF

Aksonometrik Perspektif,Plan Ve Görünüş Oluşturma

ÇİZİM LİSTELERİNİ, ÇİZİM MENÜLERİNİ VE ÇİZİM AYARLARINI ANLAMA

Çizim Listelerini,Çizim Menülerini Ve Çizim Ayarlarını Anlama

PLAKA ÇİZİMLERİ OLUŞTURMA, TEK BİR PAFTADA TOPLAMA VE MULTİ DRAWİNG (PAFTA) AYARLARI

Plaka Çizimleri Oluşturma,Tek Bir Paftada Toplama Ve Multi Drawing (Pafta) Ayarları

SİNGLE PART (MONTAJSIZ TEK PARÇA) ÇİZİM, TOPLU (MULTİ) ÇİZİM, ÖLÇÜLENDİRME VE AYARLARI

Single Part (Montajsız Tek Parça) Çizim,Toplu (Multi) Çizim,Ölçülendirme Ve Ayarları

ASSEMBLY

Assembly (Montajlı) Kolon Çizimi Oluşturma Ve Tüm Ayarlar Assembly (Montajlı) Eğrisel Tonoz Kiriş Oluşturma Ve Ölçülendirme

ÇIKTI ALMA, PRİNTER AYARLARI, AUTOCAD FORMATINDA YAZICI TANIMLAMA

Çıktı Alma,Printer Ayarları,Autocad Formatında Yazıcı Tanımlama